• فضای نصب مادربرد"Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6
  • فضای نصب کارت310mm
  • فضای نصب ایر کولینگ160mm
  • فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ120mm

CASE GREEN AVA

(0)

۹۸۰,۰۰۰ تومان

  • فضای نصب مادربرد"Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6
  • فضای نصب کارت310mm
  • فضای نصب ایر کولینگ160mm
  • فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ120mm
0

لیست مقایسه خالی می باشد

مقایسه 0