• فضای نصب مادربرد"Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6
 • فضای نصب کارت گرافیک300mm (250mm در صورت نصب خنک کنده آبی در جلوی کیس)
 • فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ120mm , 240mm , 360mm , 140mm , 280mm
 • حداکثر تعداد فن قابل نصب8 عدد
جدید

ARIA

۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان

 • فضای نصب مادربرد"Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6
 • فضای نصب کارت گرافیک300mm (250mm در صورت نصب خنک کنده آبی در جلوی کیس)
 • فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ120mm , 240mm , 360mm , 140mm , 280mm
 • حداکثر تعداد فن قابل نصب8 عدد
 • پورت های پنل جلو2x USB 2.0 , HD Audio
 • فضای نصب مادربرد"Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6
 • فضای نصب کارت گرافیک300mm
 • فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ120mm , 240mm

CASE GREEN AVA PLUS

۹۸۰,۰۰۰ تومان

 • پورت های پنل جلو2x USB 2.0 , HD Audio
 • فضای نصب مادربرد"Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6
 • فضای نصب کارت گرافیک300mm
 • فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ120mm , 240mm
 • پورت های پنل جلو2x USB 2.0 , HD Audio
 • فضای نصب مادربرد"Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6
 • فضای نصب کارت گرافیک300mm
 • فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ120mm , 240mm

CASE HOMA

(0)

۹۰۰,۰۰۰ تومان

 • پورت های پنل جلو2x USB 2.0 , HD Audio
 • فضای نصب مادربرد"Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6
 • فضای نصب کارت گرافیک300mm
 • فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ120mm , 240mm
 • فضای داخلیگسترده و قابلیت نصب مادربردهای حرفه ای
 • پشتیبانی از واترکولینگ280/360mm
 • فضای نصب گرافیک410mm
جدید

COUGAR Gemini S RGB Iron gray

۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان

 • فضای داخلیگسترده و قابلیت نصب مادربردهای حرفه ای
 • پشتیبانی از واترکولینگ280/360mm
 • فضای نصب گرافیک410mm
 • ظاهرطراحی شیک و بزرگ برای جای دادن هر قطعه حرفه ای مورد نیاز کاربر
 • فضای نصب مادربردنصب انواع مادربرد
 • نورپردارزینورپردازی ARGB با قبلیت MB Sync
 • پشتیبانی از واترکولینگرادیاتورهای 280/360mm
جدید

GEMINI T PRO

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • ظاهرطراحی شیک و بزرگ برای جای دادن هر قطعه حرفه ای مورد نیاز کاربر
 • فضای نصب مادربردنصب انواع مادربرد
 • نورپردارزینورپردازی ARGB با قبلیت MB Sync
 • پشتیبانی از واترکولینگرادیاتورهای 280/360mm
 • فضای داخلیفضایی گسترده برای نصب مادربرد های حداکثر ("E-ATX (12"x13
 • کنترلر فندارد، نورپردازی 9 کاناله ARGB مجهز به کنترل از راه دور
 • پشتیبانی از واترکولینگ با رادیاتورهای120/140/240/280/360mm
 • نصب کارت گرافیکنصب گرافیک های حرفه ای حداکثر 360mm
جدید

Green Z5

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

 • فضای داخلیفضایی گسترده برای نصب مادربرد های حداکثر ("E-ATX (12"x13
 • کنترلر فندارد، نورپردازی 9 کاناله ARGB مجهز به کنترل از راه دور
 • پشتیبانی از واترکولینگ با رادیاتورهای120/140/240/280/360mm
 • نصب کارت گرافیکنصب گرافیک های حرفه ای حداکثر 360mm
 • ابعاد فن (ارتفاع x عرض x طول)200mm: 200mm x 200mm x 25mm | 120mm: 120mm x 120mm x 25mm
 • تعداد و نوع فیلترهای ضد گرد و غبار1 عدد فیلتر مگنتی در بخش سقف کیس، 1 عدد فیلتر مگنتی در بخش ورودی هوای پاور
 • حداکثر تعداد فن قابل نصب6 عدد
 • تعداد فن های نصب شده2 عدد
جدید

GRIFFIN G1

۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان

 • ابعاد فن (ارتفاع x عرض x طول)200mm: 200mm x 200mm x 25mm | 120mm: 120mm x 120mm x 25mm
 • تعداد و نوع فیلترهای ضد گرد و غبار1 عدد فیلتر مگنتی در بخش سقف کیس، 1 عدد فیلتر مگنتی در بخش ورودی هوای پاور
 • حداکثر تعداد فن قابل نصب6 عدد
 • تعداد فن های نصب شده2 عدد
 • قابلیت نصب کارت گرافیک به صورت عمودیدارد (سازگار با GREEN Riser Cable Kit)
 • فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ120mm , 240mm , 360mm , 140mm , 280mm
 • فضای نصب مادربرد"Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6 , "E-ATX - 12" x 13 , "SSI CEB - 12" x 10.5
 • حداکثر تعداد فن قابل نصب8 عدد
جدید

Griffin G2

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

 • قابلیت نصب کارت گرافیک به صورت عمودیدارد (سازگار با GREEN Riser Cable Kit)
 • فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ120mm , 240mm , 360mm , 140mm , 280mm
 • فضای نصب مادربرد"Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6 , "E-ATX - 12" x 13 , "SSI CEB - 12" x 10.5
 • حداکثر تعداد فن قابل نصب8 عدد
 • فضای نصب مادربرد"Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6 , "SSI CEB - 12" x 10.5 , "E-ATX - 12" x 13
 • فضای نصب کارت گرافیک340mm
 • فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ120mm , 240mm , 360mm , 140mm , 280mm
 • قابلیت کنترل سرعت فن1 کاناله (دیجیتال) با قابلیت کنترل 9 عدد فن
جدید

Griffin G4

۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان

 • فضای نصب مادربرد"Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6 , "SSI CEB - 12" x 10.5 , "E-ATX - 12" x 13
 • فضای نصب کارت گرافیک340mm
 • فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ120mm , 240mm , 360mm , 140mm , 280mm
 • قابلیت کنترل سرعت فن1 کاناله (دیجیتال) با قابلیت کنترل 9 عدد فن
 • اسکلتمستحکم با طراحی ظاهری ساده
 • ویژگی نصب گرافیکبه صورت عمودی
 • قابلیت نصب مادربردمادربردهای حرفه ای بزرگ در ابعاد E-ATX (12X13)
 • هاب نورپردازی9 کاناله ARGB مجهز به کنترل از راه دور
جدید

GRIFFIN G6

۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان

 • اسکلتمستحکم با طراحی ظاهری ساده
 • ویژگی نصب گرافیکبه صورت عمودی
 • قابلیت نصب مادربردمادربردهای حرفه ای بزرگ در ابعاد E-ATX (12X13)
 • هاب نورپردازی9 کاناله ARGB مجهز به کنترل از راه دور
 • طراحیظاهری بسیار جذاب و اسکلت فوق العاده مستحکم و مدرن
 • فضای داخلی گسترده برای نصب مادربردحداکثر ("Full E-ATX (12"x13
 • هاب نورپردازی9 کاناله ARGB مجهز به کنترل از راه دور و با قابلیت همگام سازی (MB Sync)
 • پشتیبانی از واترکولینگ با رادیاتورهای120/140/240/280/360mm
جدید

GRIFFIN G7

۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان

 • طراحیظاهری بسیار جذاب و اسکلت فوق العاده مستحکم و مدرن
 • فضای داخلی گسترده برای نصب مادربردحداکثر ("Full E-ATX (12"x13
 • هاب نورپردازی9 کاناله ARGB مجهز به کنترل از راه دور و با قابلیت همگام سازی (MB Sync)
 • پشتیبانی از واترکولینگ با رادیاتورهای120/140/240/280/360mm
 • تعداد فن های نصب شده7 عدد
 • تعداد فن های 140mm3 عدد
 • نصب گرافیکگرافیک های حرفه ای (قابلیت نصب به صورت عمودی)
 • پورتپورت های به روز 1x USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) Type-C (Max 15W) , 2x USB 3.0 (5 Gbit/s) , HD Audio
جدید

Griffin G9

۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

 • تعداد فن های نصب شده7 عدد
 • تعداد فن های 140mm3 عدد
 • نصب گرافیکگرافیک های حرفه ای (قابلیت نصب به صورت عمودی)
 • پورتپورت های به روز 1x USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) Type-C (Max 15W) , 2x USB 3.0 (5 Gbit/s) , HD Audio
 • مدلHIWA Plus
 • نوع اسکلتMid-Tower
 • فضای نصب مادربردMini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6
 • فضای نصب کارت گرافیک320mm
جدید

HIWA Plus

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

 • مدلHIWA Plus
 • نوع اسکلتMid-Tower
 • فضای نصب مادربردMini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6
 • فضای نصب کارت گرافیک320mm
 • پشتیبانی از واترکولینگ120mm , 240mm , 360mm , 140mm , 280mm
 • پشتیبانی از ایرکولینگ ها170mm
 • نوع و جنس کاور کناریشیشه حرارت دیده دودی
 • حداکثر تعداد فن قابل نصب6 عدد
جدید

MX-440

۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

 • پشتیبانی از واترکولینگ120mm , 240mm , 360mm , 140mm , 280mm
 • پشتیبانی از ایرکولینگ ها170mm
 • نوع و جنس کاور کناریشیشه حرارت دیده دودی
 • حداکثر تعداد فن قابل نصب6 عدد
 • طراحیمدرن
 • پشتیبانی از واترکولینگ ها280/360mm
 • پشتیبانی از ایرکولینگ170mm
 • فضای نصب کارت گرافیک400mm
جدید

MX-670

۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

 • طراحیمدرن
 • پشتیبانی از واترکولینگ ها280/360mm
 • پشتیبانی از ایرکولینگ170mm
 • فضای نصب کارت گرافیک400mm
 • ابعاد بیرونی (طول x عرض x ارتفاع)430mm x 205mm x 437mm
 • فضای نصب مادربرد"Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6
 • فضای نصب کارت گرافیک390mm
 • فضای نصب ایر کولینگ160mm
جدید

ORAMAN Plus

۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان

 • ابعاد بیرونی (طول x عرض x ارتفاع)430mm x 205mm x 437mm
 • فضای نصب مادربرد"Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6
 • فضای نصب کارت گرافیک390mm
 • فضای نصب ایر کولینگ160mm
0

لیست مقایسه خالی می باشد

مقایسه 0