• نوع و جنس کاور کناریشیشه حرارت دیده دودی
 • کاور منبع تغذیهدارد (فلزی)
 • فضای نصب مادربردMini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6
 • فضای نصب کارت گرافیک320mm

ARAD

۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • نوع و جنس کاور کناریشیشه حرارت دیده دودی
 • کاور منبع تغذیهدارد (فلزی)
 • فضای نصب مادربردMini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6
 • فضای نصب کارت گرافیک320mm
 • فضای نصب مادربرد"Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6
 • فضای نصب کارت گرافیک300mm (250mm در صورت نصب خنک کنده آبی در جلوی کیس)
 • فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ120mm , 240mm , 360mm , 140mm , 280mm
 • حداکثر تعداد فن قابل نصب8 عدد
جدید

ARIA

۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان

 • فضای نصب مادربرد"Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6
 • فضای نصب کارت گرافیک300mm (250mm در صورت نصب خنک کنده آبی در جلوی کیس)
 • فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ120mm , 240mm , 360mm , 140mm , 280mm
 • حداکثر تعداد فن قابل نصب8 عدد
 • فضای نصب مادربرد"Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6
 • فضای نصب کارت310mm
 • فضای نصب ایر کولینگ160mm
 • فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ120mm

CASE GREEN AVA

(0)

۹۸۰,۰۰۰ تومان

 • فضای نصب مادربرد"Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6
 • فضای نصب کارت310mm
 • فضای نصب ایر کولینگ160mm
 • فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ120mm
 • پورت های پنل جلو2x USB 2.0 , HD Audio
 • فضای نصب مادربرد"Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6
 • فضای نصب کارت گرافیک300mm
 • فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ120mm , 240mm

CASE GREEN AVA PLUS

۹۸۰,۰۰۰ تومان

 • پورت های پنل جلو2x USB 2.0 , HD Audio
 • فضای نصب مادربرد"Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6
 • فضای نصب کارت گرافیک300mm
 • فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ120mm , 240mm
 • پورت های پنل جلو2x USB 2.0 , HD Audio
 • فضای نصب مادربرد"Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6
 • فضای نصب کارت گرافیک300mm
 • فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ120mm , 240mm

CASE HOMA

(0)

۹۰۰,۰۰۰ تومان

 • پورت های پنل جلو2x USB 2.0 , HD Audio
 • فضای نصب مادربرد"Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6
 • فضای نصب کارت گرافیک300mm
 • فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ120mm , 240mm
 • فضای داخلیگسترده و قابلیت نصب مادربردهای حرفه ای
 • پشتیبانی از واترکولینگ280/360mm
 • فضای نصب گرافیک410mm
جدید

COUGAR Gemini S RGB Iron gray

۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان

 • فضای داخلیگسترده و قابلیت نصب مادربردهای حرفه ای
 • پشتیبانی از واترکولینگ280/360mm
 • فضای نصب گرافیک410mm
 • فضای داخلیقابلیت نصب انواع مادربرد
 • فن هادارای سه عدد فن ARGB
 • قابلیت پشتیبانی از واترکولینگ با رادیاتورهای280/360mm
 • قابلیت پشتیبانی از خنک کننده های بادی با ارتفاعحداکثر 170mm
جدید

DarkBlader X5 RGB

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • فضای داخلیقابلیت نصب انواع مادربرد
 • فن هادارای سه عدد فن ARGB
 • قابلیت پشتیبانی از واترکولینگ با رادیاتورهای280/360mm
 • قابلیت پشتیبانی از خنک کننده های بادی با ارتفاعحداکثر 170mm
 • ظاهرطراحی شیک و بزرگ برای جای دادن هر قطعه حرفه ای مورد نیاز کاربر
 • فضای نصب مادربردنصب انواع مادربرد
 • نورپردارزینورپردازی ARGB با قبلیت MB Sync
 • پشتیبانی از واترکولینگرادیاتورهای 280/360mm
جدید

GEMINI T PRO

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • ظاهرطراحی شیک و بزرگ برای جای دادن هر قطعه حرفه ای مورد نیاز کاربر
 • فضای نصب مادربردنصب انواع مادربرد
 • نورپردارزینورپردازی ARGB با قبلیت MB Sync
 • پشتیبانی از واترکولینگرادیاتورهای 280/360mm
 • فضای داخلیفضایی گسترده برای نصب مادربرد های حداکثر ("E-ATX (12"x13
 • کنترلر فندارد، نورپردازی 9 کاناله ARGB مجهز به کنترل از راه دور
 • پشتیبانی از واترکولینگ با رادیاتورهای120/140/240/280/360mm
 • نصب کارت گرافیکنصب گرافیک های حرفه ای حداکثر 360mm
جدید

Green Z5

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

 • فضای داخلیفضایی گسترده برای نصب مادربرد های حداکثر ("E-ATX (12"x13
 • کنترلر فندارد، نورپردازی 9 کاناله ARGB مجهز به کنترل از راه دور
 • پشتیبانی از واترکولینگ با رادیاتورهای120/140/240/280/360mm
 • نصب کارت گرافیکنصب گرافیک های حرفه ای حداکثر 360mm
0

لیست مقایسه خالی می باشد

مقایسه 0